Dołącz do nas

Ostatnie wpisy

2024-02-08
Dyrektywa Plastikowa – realizacja obowiązków SUP od 1 stycznia 2024 r.
2024-01-11
NOWOŚĆ! Opakowanie na pączki!
2023-12-27
Informacja o realizacji strategii podatkowej za rok podatkowy od 01-01-2022r. do 31-12-2022r.
2023-12-22
Firmowa Impreza Mikołajkowa

2023-12-27

Informacja o realizacji strategii podatkowej za rok podatkowy od 01-01-2022r. do 31-12-2022r.

Udostępnij

Niniejszy dokument, zawiera informację o strategii podatkowej realizowanej przez Kram Sp.z o.o. ( dalej także : Spółka) w roku podatkowym od 01-01-2022r. do 31-12-2022r. ( dalej także : Rok podatkowy) został sporządzony i opublikowany w oparciu o przepisy art. 27c ust 1 w związku z art. 27b ust. 2 pkt 2 ustawy z 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( dalej: ustawa o CIT). Zakres ujawnionych informacji wyklucza dane objęte tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.

Pełen dokument jest dostępny pod linkiem:

Informacja o realizacji strategii podatkowej za rok podatkowy od 01-01-2022r. do 31-12-2022r.