Dołącz do nas

Ostatnie wpisy

2024-07-18
NOWOŚĆ! Opakowanie z okienkiem łamanym.
2024-06-24
2024-06-21
Piknik Rodzinny KRAM
2024-06-20
PROMOCJA LETNIA!

2024-02-08

Dyrektywa Plastikowa – realizacja obowiązków SUP od 1 stycznia 2024 r.

Udostępnij

Dyrektywa Plastikowa – realizacja obowiązków SUP od 1 stycznia 2024 r.

Wprowadzenie obowiązków wynikających z implementacji Dyrektywy SUP do polskiego prawa stawia przed przedsiębiorcami znaczne wyzwania, głównie z uwagi na różnorodność produktów obecnych w firmach. Rozległość branż i asortymentów sprawia, że proces adaptacji okazuje się bardziej skomplikowany niż pierwotnie przewidziano. Firmy napotkały na znaczne trudności w dostosowaniu się do nowych regulacji a jeszcze większy problem stanowi interpretacja wielu zapisów znajdujących się w ustawie. Od restauracji po sklepy spożywcze, od hoteli po producentów opakowań – każda gałąź musi jednak podjąć wysiłki w celu zgodnego funkcjonowania z nowymi przepisami.

Kiedy wchodzi w życie dyrektywa SUP?

Polska opublikowała ustawę wdrażającą zmiany związane z dyrektywą SUP 9 maja 2023 roku, większość jej zapisów weszła w życie już 24 maja tego samego roku​​. Przedsiębiorcy mieli rok na przystosowanie się do nowych przepisów. 1 lipca 2024 roku mają zacząć obowiązywać zmiany dotyczące nakładania administracyjnych kar pieniężnych za niezapewnienie dostępności opakowań alternatywnych, oznacza to, że producenci opakowań będą musieli zaoferować swoim klientom alternatywę dla dotychczasowych produktów.

Od 1 stycznia 2024 roku zaczęły obowiązywać trzy rozporządzenia:

  • w sprawie opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań;
  • w sprawie stawek opłaty za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będące opakowaniami;
  • w sprawie stawek opłaty na pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych

Opłaty

Zgodnie z rozporządzeniem, które wchodzi w życie 1 stycznia, w przypadku kubków na napoje, w tym ich pokrywek i wieczek, taka opłata wyniesie 20 groszy od sztuki. Z kolei w przypadku pojemników (z pokrywką lub bez) stosowanych do żywności, która przeznaczona jest np. do bezpośredniego spożycia (na miejscu lub na wynos), opłata za sztukę wyniesie 25 groszy. Taką dodatkową opłatą objęte będą pojemniki m.in. na żywność typu fast food. Jest to kwota netto.

Nieprzestrzeganie wytycznych dyrektywy SUP może wiązać się z poważnymi konsekwencjami dla przedsiębiorców. Mogą oni zostać obciążeni wysokimi karami finansowymi, wynoszącymi od 10 tysięcy złotych do nawet 500 tysięcy złotych (limit kary za niepobieranie opłaty konsumenckiej wynosi 20 000 zł).

Ustawa niesie za sobą szereg wątpliwości co do interpretacji zapisów, wiele z nich  jest obecnie rozstrzygane przez Urzędy Marszałkowskie lub Ministerstwo.