Odpowiadając na rosnącą świadomość ekologiczną społeczeństwa i popyt na zrównoważone, przyjazne dla środowiska produkty sprawiły, że w ofercie Kram pojawia się coraz większy asortyment opakowań biodegradowalnych, takich jak: kubki, miski, półmiski, talerze oraz produkty uzupełniające.
Bioprodukty posiadają szereg korzyści:
- Opakowania BIO rozkładają się podczas kompostowania z odpadami organicznymi, nie uwalniając przy tym substancji szkodliwych;
- przy utylizacji biotworzyw emisja gazów cieplarnianych jest niemal o połowę niższa niż w przypadku tworzyw sztucznych;
- opakowania BIO jako materiał jednorodny nie wymagają dodatkowej segregacji , wraz z resztkami żywności trafiają do kompostownika, nie zwiększając powierzchni składowisk.