Udostępnij

Projekt zrealizowany

KRAM Spółka Akcyjna
zrealizowała projekt pn. 

„Wdrożenie nowej technologii produkcji nowych opakowań z funkcją podziału żywności ”

Cel projektu: Planowane przedsięwzięcie ma na celu dalszy rozwój przedsiębiorstwa, poprzez zwiększenie zdolności produkcyjnej oraz wzmocnienie jego pozycji konkurencyjnej na rynku krajowym i międzynarodowym.

Krótki opis projektu: Celem głównym planowanej inwestycji jest rozwój przedsiębiorstwa KRAM SA poprzez wzrost innowacyjności. Zamierzenie to zostanie zrealizowane poprzez wdrożenie własnej nowej i niestosowanej dotąd na świecie technologii wytwarzania nowych produktów opartej na know-how wytworzonym w firmie.

www.mapadotacji.gov.pl

KRAM SP. Z O.O. 

ul. Słoneczna 3c

82-440 Dzierzgoń

e-mail: bok@kram.pl

tel. +48 55 625 53 35

Dział Handlowy
Centrum Logistyczne

ul. Westerplatte 31d

14-400 Pasłęk

tel. +48 55 625 53 35

Zakład Produkcyjny Dzierzgoń

ul.Słoneczna 3c

82-440 Dzierzgoń

tel. +48 55 625 78 15

Zakład Produkcyjny

Pasłęk

ul. Westerplatte 31b

14-400 Pasłęk

tel. +48 55 625 79 82

Zakład Produkcyjny Ostrowiec Św.

Aleja Solidarności 15

27-400 Ostrowiec Św.

tel. +48 55 625 53 32